Gå direkt till innehåll
IP-porttelefoner från Gate Security

Pressmeddelande -

IP-porttelefoner från Gate Security

Gate Security
Gate Security levererar porttelefoner från 2N för alla behov i alla miljöer. 
Vare sig det är enstaka porttelefoner i en kontorslokal eller ett distribuerat system i extrem miljö som en motorväg, så finns det en IP-baserad lösning för det.
Porttelefonerna kan även integreras med bl.a. kameraövervakning och passersystem. Systemen kan kopplas säkert till nätverket via 802.1x protokoll. 


Få kontroll på dina ingångar på ett smart sätt med IP-porttelefoni

Porttelefonerna i vårt IP sortiment är avsedda för direkt anslutning till en IP-baserad telefonväxel via SIP.

Här är en del funktionalitet av vad porttelefonerna stödjer:

 • IP-säkerhet - att ansluta en porttelefon till ett nätverk kräver att man kan garantera säkerheten på nätverket, våra porttelefoner stödjer 802.1x som är en säkerhetsstandard för nätverk.
 • Video - integrera kameran i en porttelefon via onvif till ert befintliga kameraövervakningssystem. Från mjukvaruversion 2.0 finns inbyggt stöd för onvif som är en standard för videointegration till videoservrar.
 • Ljud - en del utvalda varianter kan beställas med en inbyggd förstärkare på 10watt, detta för att ljudet skall komma tillrätta även i bullriga miljöer.
 • Passerkontroll - nästan alla porttelefoner kan beställas med RFID läsare för beröringsfri passage in/ut ur en fastighet. En del varianter är bestyckade med en knappsats som kan användas som ett kodlås eller som en knappsats för att ringa upp tillåtna nummer.
 • Applikationer - IP-manager är en väl genomtänkt PC programvara för att uppdatera namn, ändra nummer, ta bort eller lägga till passagekort eller på annat sätt ändra konfigurationen i många enheter samtidigt. 

Offentlig miljö

Porttelefoner från Gate Security - Offentlig verksamhet

Med högtalarsystemet får man ett brett tillämpningsområde inom t.ex. skolor och andra kommula och statliga institutioner.

Förutom att man kan informera klasser, kontor och korridorer via högtalare, så kan man ha ett automatiskt schema för skolklockor eller spela upp extra information via mikrofon. 

Med tillägg till porttelefonerna kan man expandera systemet till att inkludera system för passerkontroll, närvarohantering eller möjlighet att kontakta myndigheter i nödsituationer.

Exempel på organisationer: 

 • Skolor och universitet
 • Sjukhus
 • Myndigheter
 • Stadshus och kommunalhus
 • Fängelser

Industri och produktion

Porttelefoner från Gate Security - Industri och produktion

Med våra porttelefoners specifika egenskaper så finns det en stor tillämpning i industriella miljöer med hög bullernivå eller mycket smuts och damm och som har höga krav på kommunikationen.

Porttelefonerna erbjuder en hög motståndskraft med tonvikt på maximal enkelhet i kommunikation. 

Med ett kraftfullt högtalaresystem kan man enkelt få ut publika meddelanden och det är fullt kompatibelt med IP-snabbtelefoner och IP-telefonväxlar via SIP. 

Exempel på anläggningar:

 • Fabriker / Verk
 • Tillverkningsindustri
 • Laddningsstationer
 • Fastighetsförvaltning


Fritid och nöje

Porttelefoner från Gate Security - Fritid och nöje

Det finns enkla lösningar för olika behov inom nöjesanläggningar:

För kommunikation vid nödsituationer, för övervakning av passerkontroller eller kontroll av externa apparater som ingångar, utgångar, belysning m.m. .

Med ett skalbart ljudsystem för inomhus- och utomhusbruk kan man kommunicera med specifika paviljonger, läktare eller sektioner.

Om man behöver koppla samman ljudsystemet med IP-telefoni, så finns det lösningar för detta också via SIP.

Exempel på anläggningar:

 • Djurparker
 • Vatten- och nöjesparker
 • Teatrar
 • Biografer
 • Idrottsarenor


Transportsektorn

Porttelefoner från Gate Security - Transportsektor

Kombinationen av porttelefoner och ett IP-ljudsystem ger en omfattande lösning för envägs- och tvåvägskommunikation med resande.

Hela systemet är enkelt att konfigurera och lika enkelt att expandera.

Med ett ljudsystem som kan ställas in även i fjärrinstallationer och med hållbara och tåliga porttelefoner kan man säkra kommunikation i de mest krävande miljöerna.

 • Järnvägsstationer
 • Tunnelbana
 • Hamnar
 • Parkeringshus
 • Tullar
 • Motorvägar
 • Flygplatser
 • Busstationer
 • Taxihållplatser

Affärscentrum

Porttelefoner från Gate Security - Affärscentrum

Våra porttelefoner täcker alla behov för kontorsbyggnader, köpcentrum eller banker både för interna och externa in- och utgångar..

Söksystem och andra meddelandesystem kan enkelt installeras med hjälp av IP-teknologi via SIP.

Med användande av standardprotokollet SIP ges även en enklare administration och porttelefonerna kopplas lätt in till andra system, t.ex. telefonväxlar.

Exempel på centrum:

 • Kontorsbyggnader
 • Företag
 • Banker
 • Hotell
 • Köpcentrum

Intresserad?

Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST: info@gatesecurity.se

WEBB: http://gatesecurity.se


Gate Security

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakter

Relaterat innehåll