Gå direkt till innehåll
Kammarrätten i Göteborg väljer Gate Security för kameraövervakning

Pressmeddelande -

Kammarrätten i Göteborg väljer Gate Security för kameraövervakning

Gate Security säljer och installerar varularm, punktlarm, varuskydd, passersystem och kameraövervakning i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Gate Security är mycket stolta över att ha slutit ett avtal gällandes kameraövervakning med Kammarrätten i Göteborg.

Avtalet, som sträcker sig över fem år, stärker vår position som en ledande aktör på marknaden för kameraövervakning.

Vi har genom gedigen erfarenhet av övervakningsbranschen utvecklat ett tryggt koncept innehållande kvalitet på produkter, kompetent personal och certifieringar inom kameraövervakning, vilket tilltalar våra kunder.

De övervakningskameror och kameraövervakningssystem som levereras är från ledande tillverkare, såsom Milestone System och Sony, där högsta kvalitet kommer i första hand. Gate Security är certifierad anläggarfirma enligt SSF 1061 och har certifierad kameraingenjör enligt SSF 1069. 

Gate Securitys tekniker har utvecklats tillsammans med tekniken för kameraövervakning under snart 10 år, vilket innebär att de har varit med på hela resan från analoga kamerasystem till IP-kameraövervakning. Detta borgar för en solid kunskap, vilket skapar en trygghet hos kunden.

2013 hade svenska Gate Security en organisk tillväxt på över 30%. Även de norska och finska Gate Security bolagen visar goda prognoser.

Milestone XProtect

Milestone är världsledande leverantör av kameraövervakningssystem och Milestone XProtect används av mer än 100 000 kunder världen över. Milestone XProtect är lättanvänt, men kraftfullt i sin design med öppen arkitektur. 

FÖRDELAR MED MILESTONE XPROTECT:

 • Öppen plattform - För det typiska IP-kameraövervakningssystemet så finns det många komponenter bakom kamerorna som bl.a. nätverksrouters, switchar, servrar och inspelningsmjukvara. Med Milestone XProtect har du möjlighet att koppla in produkter från ett brett antal tillverkare som passar ditt behov bäst.
 • Videoaktiverad - Den öppna plattformen gör det enkelt att integrera tidigare oberoende säkerhets- och affärssystem i en videolösning för bättre effektivitet och funktionalitet. Använd övervakningskamera för olika värdeskapande anledningar, som kvalitetssäkring i produktion, logistik, leverans- och lagerstatus, försäkringsfall och hantering av miljöfarligt gods.
 • Framtidssäkrad - Alla Milestone XProtect-produkter kan lätt skalas så att ditt system smidigt kan expandera och uppgraderas. En flexibel licensmodell ger dig friheten att lägga till ny teknologi, vilket gör att din lösning kontinuerligt uppdateras och förbättras. 

Exempel på funktioner

 • Karta: Interaktiv karta i flera skikt ger en omfattande översikt av alla övervakningskameror och hela installationen.
 • Larmhanterare: Är integrerad med kartfunktionen för att ge en klar och tydlig överblick av larm som kan verifieras, vilket minskar antalet falsklarm.
 • Skapa bevis av hög kvalitet: Ett avancerat verktyg för videosökning gör det enkelt att hitta inspelningar av incidenter, vilket skapar bevis snabbt.
 • Flerkanals- och tvåvägsaudio: Kommunikation är enkelt eftersom operatörer kan skicka ut meddelanden till flera personer eller tala direkt med personer vid entréer och ingångar.
 • Användare kan snabbt identifiera incidenter och svara genom att ha tillgång till video via mobiltelefonen.
 • Inbyggd rörelsedetektion: Övervakningskamerorna kan spela in video vid specifika händelser, som t.ex. när någon går in i en byggnad.
 • Dual streaming: Hårdvaran har två oberoende konfigurerbara strömmar för live och inspelad video för optimal infrastruktur för server och nätverk.
 • Kostnadseffektiv lagring: Dynamisk arkivering sparar video på snabba, lokala diskar eller nätverksdiskar beroende på inspelningsdatum och tid.
 • Enkel att installera: Licensaktivering och systemkonfigurationen sker automatiskt, vilket förkortar och förenklar installationen.  
 • Systemet upptäcker och konfigurerar automatiskt nya övervakningskameror som läggs till befintligt system.
 • Obegränsat antal servrar: Utöka din installation enkelt och lägg till flera övervakningskameror och annat hårdvara utan prestandaförsämring, eftersom detta sker distribuerat över obegränsat antal servrar.
Kameraövervakning från Gate Security - Milestone XProtect
 • Standby videoinspelningsservrar: För installationer med krav på hög säkerhet som konstant kräver tillgång till video, som t.ex. flygplatser och städer, upprätthåller inspelningsservrarna både videogranskning och inspelning med minimalt avbrott och videoförlust vid nätverksproblem, serverfel eller annat systemfel.
 • Högpresterande videoinspelningsservrar: En unik lösning i flera skikt för datalagring med möjlighet för data grooming erbjuder en effektiv och långsiktig lagring.
 • Kryptering av videodatabas och digital signering: Skyddar lagrat videomaterial i systemet från obehörig granskning, ändring eller manipulering.
 • Edge Storage med flexibel hämtning av data: Ett redundansalternativ som försäkrar en kontinuerlig video- och ljudinspelning vid hämtning av videodata baserat på tidsscheman eller händelser.

Gate Security - Kammarrätten i Göteborg väljer Gate Security för kameraövervakning

Kammarrätten i Göteborg är en allmän förvaltningsdomstol. Kammarrättens främsta uppgift är att döma i förvaltningsmål, dvs. att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Andra uppgifter som kammarrätten har är att som remissinstans yttra sig till regeringen över bl.a. lagförslag och att utbilda yngre jurister som genomgår domarutbildning.


Intresserad?

Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST: info@gatesecurity.se

WEBB: http://gatesecurity.se


Gate Security säljer och installerar varularm, punktlarm, varuskydd, passersystem och kameraövervakning i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gate Security är ett företag med lång erfarenhet i säkerhetsbranschen. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan, från analys och dokumentation till installation, driftsättning och underhåll.
Företaget är en certifierad anläggarfirma enligt SSF 1061 och har certifierad kameraingenjör enligt SSF 1069. 
Vi erbjuder fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav inom:

 • Handel
 • Kommun & landsting
 • Transport
 • Logistik
 • Fotbollsarenor
 • Bensinstationer mm. 

Vi erbjuder marknadsledande larmteknik med trygghets- och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet såsom system för:

 • Kameraövervakning
 • Varularm – InVue
 • Varularm - Larmbågar
 • Passersystem
 • Porttelefoni mm.

Företaget har rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation med kontor i Karlstad, Stockholm och Göteborg. För att täcka hela Sverige samarbetar Gate Security med ett antal utvalda partners.

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp.

Kontakter

Relaterat innehåll