Gå direkt till innehåll
Med OneKey ecosystem kan du använda en och samma nyckel till allt i butiken.
Med OneKey ecosystem kan du använda en och samma nyckel till allt i butiken.

Pressmeddelande -

Lås upp en bättre butiksupplevelse – med en och samma nyckel

InVues OneKey ecosystem är en innovativ lösning som gör att butiker slipper hantering av en mängd olika nycklar och istället kan ha en enda nyckel som går till allt i butiken. Det innebär en minskad stress och oro bland medarbetarna samtidigt som det bidrar till en trevligare shoppingupplevelse med kortare väntetider för alla kunder.

Tänk dig att du jobbar som säljare. I butiken ligger många varor inlåsta i diverse skåp och lådor, för att minska risken för stölder. För den enskilde medarbetaren kan det bli många nycklar att hålla reda på och kan dessutom bli tidskrävande när det är dags att hitta rätt, vilket kan leda till frustrerade kunder och minskade köp. Så behöver det inte vara.

För att skapa en bättre butiksupplevelse för både medarbetare och kunder har InVue utvecklat OneKey ecosystem – ett system som innebär att det räcker med en enda nyckel till alla lås.

­­– Det känns väldigt kul att vi på Gate Security kan erbjuda den här typen av innovativa nyckelhanteringssystem till våra kunder. För den enskilda butiken kan det innebära både en effektivare kundservice och ökad säkerhet, säger Thomas Rasi, ägare av Gate Security AB.

Ökad kundnöjdhet

I detaljhandeln är det alltid en utmaning att balansera säkerhetsrisker ihop med kundservice. OneKey har en patenterad kraftöverföringsteknologi som innebär en lösning som kan hjälpa att både effektivisera detaljhandelsverksamheten och öka kundnöjdheten. Detta då det skapas mindre stress, oro och väntetider kring nyckelhantering och medarbetarna kan istället fokusera på att tillhandahålla snabb och god service till alla kunder.

– Alla medarbetare får en dessutom en egen nyckel så att ingen behöver dela med sig eller springa runt och leta efter nyckeln. Systemet är till för att skapa en ökad säkerhet både för butikens medarbetare och dess tillgångar, säger Thomas Rasi.

Vill du veta mer om hur denna innovativa lösning kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet och samtidigt förbättra kundnöjdheten?

Välkommen att kontakta oss på Gate Security.

Ämnen

Kategorier


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakter