Gå direkt till innehåll
Kameraövervakning: Ny funktionalitet i exacqVision 6.8

Pressmeddelande -

Kameraövervakning: Ny funktionalitet i exacqVision 6.8

Den senaste versionen av kameraövervakningssystemet exacqVision VMS 6.8 fokuserar på funktionen VideoPush för mobiler och snabbare upptäckt av övervakningskameror via EasyConnect.

Dessutom har stöd för över 75 nya övervakningskameror adderats till systemet, vilket gör att exacqVision VMS 6.8 stödjer nästan 2300 olika IP-övervakningskameror.

 

Video - exacqVision VMS 6.8

 

Snabbare upptäckt av övervakningskameror

Funktionen EasyConnect i exacqVision VMS ger användaren möjlighet att hitta, tilldela, adressera och automatiskt koppla diverse kameror till nätverket. Sökningen efter övervakningskameror har förbättrats i exacqVision 6.8 för att hitta fler kameror på överlastade och brusiga nätverk inklusive kameror på olika subnätverk.

  • Mer effektiv: Sökningen är klar inom halva tiden jämfört med tidigare
  • Bättre prestanda: Hittar fler kameror på överlastade nätverk
  • Stabilare: Undviker konflikter med andra tjänster med hjälp av discovery ports

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 6.8, EasyConnect

 

VideoPush för Exacq Mobile

exacqVision 6.8 stödjer nu att man skickar video till mobila enheter via funktionen VideoPush. Med VideoPush kan användaren direkt skicka valda övervakningskameror, layouter, grupper och hela vyer till andra exacqVision-klienter som publika skärm, videoväggar eller som nu till mobila enheter.

Med denna funktion kan övervakningsvideo delas med vaktpatruller eller annan personal för direkt samverkan. Till exempel om en användare identifierar en misstänkt händelse, så kan övervakningsvideo skickar direkt till personen som är närmast just det misstänkta området.

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 6.8, VideoPush mobile

 

Stöd för fler IP-övervakningkameror

Med stöd för ytterligare fler än 75 nya IP-kameramodeller i exacqVision 6.8 är den totala summan nu nästan 2300 olika övervakningskameror

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 6.8

 

Gate Security

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakter

Relaterat innehåll