Gå direkt till innehåll
Kriminalvården väljer Gate Security

Pressmeddelande -

Kriminalvården väljer Gate Security

Ett avtal har nu tecknats mellan Kriminalvården och Gate Security gällandes leverans av ett antal säkerhetsprodukter. 

Avtalet sträcker sig över två år med ytterligare option på två år och innefattar produkter som larmbågar och larmbrickor med hög detektionsförmåga.

Larmbågarna kommer att installeras både inomhus och utomhus och kommer att säkra Kriminalvårdens ingångar genom detektion och larm med tydlig ljud/ljusindikering. 

Taggar och larmbrickor följer även kravet på att till storlek ej vara större än motsvarande storlek för passersystemets taggar, samt dessutom följer de kravet på slitage som uppstår vid dagligt bruk. 

Gate Security kommer att genomföra installation, service och underhåll, tillhandahålla dokumentation samt support och administration, allt enligt de säkerhetskrav som ställs från Kriminalvården.

 

“Gate Security är mycket stolta över att ha tecknat ett avtal med Kriminalvården gällandes leverans av säkerhetsprodukter, eftersom de har en viktig samhällsuppgift och höga krav gällandes just
säkerhet.
Detta är ett kvitto på att våra produkter håller hög kvalitet och tillförlitlighet när det gäller att tillhandahålla lösningar vid kritiska säkerhetsbehov.
Avtalet visar även på att vår organisation kan leverera heltäckande lösningar för organisationer med höga krav och allt detta till ett konkurrenskraftigt pris.”

Thomas Rasi, ägare Gate Security

 

Om Kriminalvården

Läs mer om Kriminalvården på:

www.kriminalvarden.se

 

Gate Security

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakter

Relaterat innehåll