Gå direkt till innehåll
Larmbågar och kameraövervakning med service och support från Gate Security
Larmbågar och kameraövervakning med service och support från Gate Security

Nyhet -

Gate Security har tecknat avtal med Stockholms Stadsmission Second hand

Gate Security har fått uppdraget att hantera service och support över säkerheten för Stockholms Stadsmissions second hand-butiker. 

Avtalet gäller även butiker som blir aktuella för nyöppning. 

För ytterligare steg i säkerhetsarbetet har nyinstallationer av kameraövervakning införts i samtliga second hand- butiker, samt en uppgradering av larmbågar.

 

Uppgradering av larmbågar vid butiksutgångar

Avtalet innebär att Gate Security säkrar driften för befintliga larmbågar som finns vid butiksutgångarna, samt tillhandahåller larmbrickor och larmetiketter för att stöldsäkra produkterna i butiken tillsammans med larmbågar.

Flertalet butiker har redan kompletterats med nyinstallerade larmbågar för att ytterligare stärka säkerheten i dessa butiker. 

Larmbågarna är av senast modell med mycket hög driftsäkerhet.

 

Installation av övervakningskameror vid butikskassorna

Kameraövervakning har installerats i samtliga butiker, främst vid butikskassorna. 

Detta ökar säkerheten och den upplevda tryggheten för personalen genom brottsavskräckning, men även som bevissäkring om incident uppstår.

Övervakningskamerorna har Full-HD-kvalitet med rörelsedetektion samt manipuleringslarm och är alla kopplade till ett kameraövervakningssystem. På detta sätt ges full kontroll över incidenter som är kopplade till stöld i alla butikerna. 

Eftersom övervakningskamerorna ger en högupplöst bildkvalitet i video, så ökar även möjligheten avsevärt att klara upp de incidenter som inträffar i butikerna.

 

Om Stockholms Stadsmission Second hand

https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/second-hand

 

Gate Security

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Relaterat innehåll