Gå direkt till innehåll
Kameraövervakning: Ny funktionalitet i exacqVision VMS 7.0

Pressmeddelande -

Kameraövervakning: Ny funktionalitet i exacqVision VMS 7.0

Kameraövervakningssystemet exacqVision VMS 7.0 introducerar Camera Links, en funktion som ger användare möjligheten att konfigurera viktiga åtgärdsfunktioner för liveövervakningsvideo, vilket gör att responstiden förbättras vid kritisk larm och händelser.

Stöd för över 75 nya övervakningskameror har adderats, vilket gör att exacqVision VMS 7.0 stödjer nästan 3000 olika IP-övervakningskameror.

 

Video - exacqVision VMS 7.0

 

Camera Links

Kameraövervakningssystemet exacqVision VMS 7.0 introducerar Camera Links, som ger användare möjligheten att konfigurera och anpassa funktioner som syns när man tittar på liveövervakningsvideo. Detta gör att användaren snabbt får tillgång till funktioner/kommandon vilket gör att responstiden förbättras vid kritisk larm och händelser.

Camera Links är fullt anpassningsbar. Användaren kan ändra textfärg, typsnitt, synlighet och placering på funktionen för att passa behoven hos varje specifik övervakningskamera. 

Funktionen kan kopplas till följande:

 • Ljudingång och ljudutgång
 • Larmutgång
 • Input triggers
 • Soft triggers
 • Seriell data
 • Manuell inspelning

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 6.8, Camera Links

 

EasyConnect statusmeddelanden

Funktionen EasyConnect i exacqVision VMS ger användaren möjlighet att hitta, tilldela, adressera och automatiskt koppla IP-övervakningskameror till nätverket. I exacqVision VMS 7.0 visas en mer detaljerad information om kopplingsstatusen för kamerorna. Det finns nu mer än 20 olika statusmeddelanden i olika färgkoder för snabbare identifikation vid problem. Som exempel:

 • Duplicate IP address
 • Address not responding
 • Address found but device not responding
 • Wrong username/password
 • Video not streaming
 • Camera time unsynchronized

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 6.8, EasyConnect

Genom att få omfattande, specifik information om kamerakopplingen och dessutom med föreslagna felsökningar, så sparar användaren tid och pengar vid installation.

 

Automatisk kontroll av klientuppdatering

Klienten kan konfigureras att automatiskt kontrollera om det finns nya versioner och uppdateringar av exacqVision VMS.

 

Visuell status av hårddiskar

I exacqVision 7.0 lägger man till en grafisk representation av hårddiskarna för exacqVisionsystem utrustade med RAID-lagring. När det inträffar ett fel med hårddisken kan användaren se information om den fysiska hårddiskplatsen vilket minimerar risken för att ta bort fel hårddisk.

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 6.8

 

Exacq Mobile

Flera förbättringar har gjort i Exacq Mobile för den versionen inklusive händelseövervakning och navigering av kameravyer med två fingrar.

Händelseövervakning försäkrar att mobila användare ges tillgång till den mest viktiga videon som kopplas till händelser som rörelsedetektion, larm och andra triggade inputs i systemet.

Exacq Mobile introducerar en ny navigering med två fingrar för en snabbare tillgång och översikt av alla tillgängliga kameravyer. Med två fingrar kan användaren svepa åt vänster för att enkelt ladda nästa uppsättning av tillgängliga kameravyer.

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 6.8

 

Stöd för fler IP-övervakningkameror

Med stöd för ytterligare fler än 75 nya IP-kameramodeller i exacqVision 7.0 är den totala summan nu nästan 3000 olika övervakningskameror

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 7.0

 

Gate Security

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakter

Relaterat innehåll