Gå direkt till innehåll
Kameraövervakning: Ny funktionalitet i exacqVision VMS 7.2

Pressmeddelande -

Kameraövervakning: Ny funktionalitet i exacqVision VMS 7.2

Kameraövervakningssystemet exacqVision VMS 7.2 innehåller en integrering av Kantech Entrapass för smidig hantering av ingångar, där kontrollen av dörrar kan kopplas samman med övervakningskameror. 

Listsökning i video, optimering av konfiguration, alternativ för multistreaming samt uppdatering av webb och mobilapp finns med i versionen. 

65 nya övervakningskameror har dessutom adderats i systemet.

 

Video - exacqVision VMS 7.2

 

Integrering för smidig hantering av ingångar: Kantech Entrapass

Kameraövervakningssystemet exacqVision VMS 7.2 ger användaren möjlighet att kontrollera dörrar och lås direkt från live-vyn på exacqvisionklienten med hjälp av Kantech EntraPass. Kontrollen av dörrar kan kopplas samman med övervakningskameror med hjälp av exacqVision Camera Links. Denna integration ger operatören snabb tillgång till viktiga kontrollfunktioner som behövs vid tidskritiska larm och händelse, vilket väsentligt förkortar respons- och åtgärdstid.

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 7.2

I integreringen av EntraPass visar statusen av dörrarna på kartor. Den möjliggör även konfigurering av åtgärder vid händelser som triggas av varningar från EntraPass dörrstatus. Alla användare av exacqVision kan se statusen på dörrarna för de länkade övervakningskamerorna, men endast de med särskild behörighet kan styra dörrarna.

 

Indikatorer för inställningar sparar installationstid

Via indikatorer för inställningar guidas installatörer för att optimera sin exacqVision-konfiguration. Dessa indikatorer ger vägledning om hur du konfigurerar rörelsedetektorer, säkerställer nätverksanslutningar, ändrar standardlösenord och mer för att säkerställa att inget installationssteg missas under konfigurationen.

Installatören har möjlighet att avfärda alla indikatorer av en viss typ, för ett specifikt system eller bara enskilda indikatorer. Genom att dubbelklicka på en inställningsindikator skickas användaren direkt till tillhörande konfigureringssida.

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 7.2

Inställningsindikatorer:

 • Uppkoppling mindre än 1 GB / s
 • Rörelsedetektion saknas för kamera
 • Inspelning av rörelsedetektion inställd, men stöds inte av kameran
 • Det saknas konfigurering av e-postservrar
 • Kameratiden är för avlägsen
 • Servertiden är för avlägsen
 • Servern använder standardlösenord
 • Kameran är kopplad till fler än en server
 • Ej tillräckligt med licenser för alla kameror
 • Högtalare saknas på klienten
 • Mikrofon saknas på klienten
 • Lågt utrymme på klienthårddisken
 • Klienten inte kan ansluta till server
 • Uppskattad ålder på innehåll och arkivinnehåll

 

Listsökning

Med funktionen för listsökning i exacqVision VMS 7.2 ges användaren ytterligare en sökmöjlighet som tillägg till tidslinje- och miniatyrsökning. Med listsökning kan användaren kraftigt reducera utredningstiden vid videogranskning i samband med händelser, såsom försäljningstransaktioner, tillträdeskontroll och andra datahändelser.

Med listsökning kan användaren:

 • Se en sammanfattning av det totala antalet händelser i sökningen
 • Se en animerad miniatyrbild av sökresultatet
 • Justera storleken på miniatyren för förhandsgranskningen
 • Filtrera snabbt på sökresultatet utan att åter skicka en sökförfrågan
 • Sortera sökresultat efter kolumner

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 7.2

 

Klientalternativ för multistreaming

De nya klientalternativ för multistreaming förbättrar bandbreddshantering i exacqVision och ger användarna möjlighet att:

   • Behandla alla videoströmmar som kvalitetsströmmar
   • Möjlighet att dölja kvalitetströmmar i navigationsträdet
    • Låt exacqVision välja den bästa strömmen

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 7.2

 

Uppdatering för webb och mobil

Exacq Mobile innehåller nu pushnotifikationer. Detta gör att användarna kan skicka meddelanden till en mobil enhet när en händelse inträffar, även om mobilappen är avstängd. Med applikationen för Exacq Mobile kan användaren sedan öppna händelsen i aktuellt tillstånd. 

Webbklienten stöder nu dessutom videokodningen H.264. Detta minskar belastningen på webbservrar för omkodning av video, vilket gör att serverkapaciteten ökar.

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 7.2

 

Stöd för fler IP-övervakningkameror

Med stöd för ytterligare 65 nya IP-kameramodeller i exacqVision 7.2 är den totala summan nu nästan 3000 olika övervakningskameror.

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision VMS 7.0

 

Gate Security

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakter

Relaterat innehåll