Gå direkt till innehåll
Kameraövervakning med Exacq 9

Pressmeddelande -

Kameraövervakning med Exacq 9

Den nya versionen av kameraövervakningssystemet exacqVision 9 förenklar administrationen av dina övervakningskameror. 

Fler typer av detektioner för larmhändelser, bl.a. strömförlust och otillåten manipulering av övervakningskamerorna.

Utökat stöd för rörelsedetektion och övervakningszon, samt förbättrad webb- och mobilapp, bättre administratörskontroll och automatisk uppdatering på serversidan.

 

Fler larmhändelser från övervakningskameror

Kameraövervakningssystemet exacqVision detekterar nu även larmhändelser för låg batterinivå, strömförlust och manipulering av knappsatser, utöver åtkomstkontroll och intrångslarm. Dessa larmhändelser utlöser åtgärder inom exacqVision och identifierar problem innan de påverkar organisationens infrastruktur för kamerasäkerhet.

 

Automatisk kontroll för serveruppdateringar

exacqVision kontrollerar nu automatiska uppdateringar på serversidan, samt utökar sin befintliga kapacitet för uppdateringar på klientsidan. Med uppdateringsfunktionen kommer exacqVision automatiskt att meddela när klient- eller serveruppdateringar är tillgängliga för nedladdning, vilket gör att kameraövervakningssystemet alltid hålls uppdaterat.

 

Integration med videoanalys ger meddelande vid kritisk larmhändelse

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision

I system av övervakningskameror med videoanalys kan användaren nu se tydliga videomarkörer för utlösta larm, samt söka på specifik metadata i samband med dessa larmhändelser. De synliga videomarkörerna gör det lätt att identifiera larmhändelser och blir synliga både på Live och Search-sidorna i exacqVision-klienten. Vid sökande av larmhändelser kan användaren nu vidare granska sökta videor genom att rita specifika områden av övervakningszonen för att filtrera resultat. Dessa förbättringar möjliggör snabbare identifiering av utlösande larmhändelser och snabbare sökning av tidigare larmhändelser genererade från övervakningskamerorna.

 

Utökat stöd för rörelsedetektion och övervakningszon

exacqVision utökar stödet för funktionen som övervakar stora områden baserade på objektbeteende, såsom passivt kringdrivande och villkorad zonpassering (t.ex. när ett objekt går in i en zon utan att först passera genom en annan zon). Funktionen kan utlösa åtgärder inom exacqVision som t.ex. videoinspelning eller skickande av e-postmeddelande när en larmhändelse inträffar. Dessutom utökar exacqVision funktionen för rörelsedetektion som skickar varningar när rörelse upptäckt i övervakningszonen. Kamerafunktionen är inställd på inspelning baserat på rörelse, vilket minskar lagrings- och bandbreddsanvändning.

 

Ökad kontroll över användarnas behörighet

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision

Administratörer kan nu sätta behörighet individuellt per kamera för ökad kontroll. Man kan ge en användare direkt tillgång till en viss övervakningskamera, och samtidigt begränsa samma användare från att söka i inspelad övervakningsvideo. Denna funktion säkerställer att övervakningsvideo endast kan ses av användare med rätt behörighet.

 

Tidsbesparande säkerhetskopia och återställningsinställningar för Exacq Mobile

Kameraövervakning från Gate Security - exacqVision

Det har alltid varit lätt att lägga till servrar i en Exacq Mobile-konfiguration, men den här processen kan bli tidskrävande när dussintals eller hundratals servrar måste läggas till i många mobila enheter. Nu kan man skapa en säkerhetskopia av en mobilkonfiguration, spara den till molnet. Sedan kan man återställa kopian på ett antal mobila enheter, vilket minskar den tid som krävs för att konfigurera appen på mobila enheter.Dessutom har man förbättrat en hel del användarupplevelser för de mobila enheterna.

 

Mer säker och omdesignad webbtjänst

exacqVision installerar inte längre en tredje parts webbserver utan använder en inbäddad webbserver inom webbtjänsten för exacqVision. Den nya webbtjänsten är säkrare och uppdateras automatiskt varje kvartal som en del av fjärruppdateringen. Detta gör hanteringen av systemuppdateringar enklare för administratörer och ser till att den senaste versionen av programvaran körs på exacqVisions webbservrar.

 

Gate Security

Ämnen

Kategorier


Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd, stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning, porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kontakter

Relaterat innehåll